Nova študija o rasti poslovanja bank, ki uporabljajo standardno programsko opremo

LjubljanaEuropean Business School (ebs) je objavila rezultate nove študije o uporabi ERP rešitev (enterprise resource planning) v bankah. Obsežna študija analizira podatke vprašalnika, ki so ga izpolnili vodilni v več kot 100 največjih svetovnih bankah. Podatki ponujajo vpogled v razvoj bank ob uporabi ERP rešitev za upravljanje in delovanje njihovih poslovnih procesov.

Študija ugotavlja:

Standardne ERP rešitve v veliki večini nadomeščajo programsko opremo, narejeno po meri. ERP rešitev je preizkušena tehnologija, ki omogoča rast finančnih institucij. 50 odstotkov anketiranih bank danes že uporablja standardno ERP rešitev, 14 odstotkov pa jih resno razmišlja o nabavi ERP rešitve. Pred petimi leti je take aplikacije uporabljalo manj kot 40 odstotkov bank, trendi pa kažejo na porast na 60 odstotkov v naslednjih letih.
Potreba po izboljšanih poslovnih procesih, ki tečejo s pomočjo ERP rešitev. Učinkovitejši poslovni procesi in potreba po večji vidljivosti ter kvaliteti informacij sta dva največkrat omenjena razloga za ERP rešitev, ki so ju omenili anketirani. Uporabnost ERP-ja je bila navedena kot ključni faktor za odločitev o nakupu. Nove ERP rešitve s portalno funkcionalnostjo so po mnenju anketiranih, nujne za učinkovito poslovanje.
Banke zahtevajo zmožnost integriranja. Sposobnost integracije ERP rešitve z drugimi IT sistemi so velikega pomena za banke. Večina anketiranih bank, skoraj 60 odstotkov, uporabljajo IT rešitve različnih ponudnikov, saj ne želijo celotnega IT sistema od enega dobavitelja. Zato je integracija velikega pomena za banke, saj želijo združiti in prilagoditi podatke iz različnih IT okolij, kjer in ko je to zahtevano.
Banke identificirajo ključne kriterije za uspešen ERP sistem. Podpora vodstva, natančna navodila in vključenost uporabnikov so bili največkrat navedeni kot najbolj pomembni faktorji za uspešno vpeljavo ERP rešitve. To obenem poveča pomen uporabe ERP rešitve, ki zadevajo skoraj vse segmente poslovanja bank.

Banke se odločijo za standardne poslovne rešitve, da bi povečale konkurenčnost.
Banke se tradicionalno odločajo za doma in po meri narejene informacijske sisteme, za potrebe „back office“ procesov. Preusmeritev v standardne poslovne rešitve predstavlja za banke velik korak do konkurenčnosti, nižanju marž, novim zakonskim zahtevam in večjemu prilagajanju. Pritiski konkurence banke silijo, da povezujejo nove IT sisteme z obstoječim, manj pa, da razvijajo svoje dodatne rešitve. Razvoj IT sistemov v prožno in prilagodljivo arhitekturo, ki omogoča integracijo lahko naredi ERP rešitve privlačnejše za banke.

„Naša študija obsega analizo uporabe ERP rešitev v mednarodnih bančnih institucijah do danes,“ je povedal prof. dr. Dirk Schiereck iz European Business School. „Želje bank po rasti poslovanja, sposobnost razvoja in integriranih sistemih ter potreba po raznovrstnih in enostavnih funkcionalnostih predstavljajo osnovne faktorje za odločitev o nakupu ERP rešitev, ki so močnejši kot stroškovni vidik nakupa. To jasno kaže na razumevanje, ki ga imajo banke o dolgoročnem in strateškem planiranju poslovanja.“

„V nasprotju s splošnih prepričanjem, banke po vsem svetu uporabljajo ERP rešitve, s katerimi uspešno preoblikujejo svoje poslovanje v prožno organizacijo, ki temelji na modernih in preizkušenih procesih,“ je dejal Thomas Balgheim, podpredsednik sektorja Financial Services pri SAP-ju. „Banke iščejo rešitve za podporo poslovanju v ozadju, kot jo ima SAP, ki služi za hrbtišče njihovi IT infrastrukturi, pomaga standardizirati in povezati različne IT sisteme in zmanjšati zapletenost in celotne stroške vzdrževanja.“

Študijo z naslovom „ERP v bančništvu,“ je naredila European Business School (ebs), sponzorirano s strani SAP-ja. Študijo si lahko ogledate na <a target="_blank" href="http://www.erp-survey.com"www.erp-survey.com.