SAP poroča o 10% povečanju prihodkov od prodaje programske opreme v letu 2004

SAP AG je objavil predhodne poslovne rezultate v zadnjem četrtletju leta 2004, v katerem pričakuje 1.003 milijonov evrov prihodkov od prodaje programske opreme, kar predstavlja 8% porast glede na enako obdobje leta 2003, ko je prihodek znašal 932 milijonov evrov.

Ljubljana, WalldorfRezultati so bili doseženi kljub negativnim tečajnim razlikam v zadnjem četrtletju med evrom in ameriškim dolarjem. Ob enotnem tečaju bi se prihodek povečal za 11% oz. na 1.366 milijonov evrov glede na enako obdobje lani.

V regiji Amerika se pričakuje za 318 mio EUR prihodka od prodaje programske opreme oz. za 26% več, kot v lanskem enakem obdobju v tej regiji. V ZDA je ta prihodek znašal 223 mio EUR oz. za 19% več glede na enako obdobje lani. Regija EMEA naj bi zadnje četrtletje 2004 zaključila z 579 mio EUR (zadnje četrtletje v 2003: 578 mio EUR). Regija APA naj bi dosegla porast prihodka od prodaje programske opreme za 4% oz. 106 mio EUR.

Pričakovani prihodki od prodaje programske opreme za leto 2004 so 2.361 milijonov evrov, kar predstavlja 10% povečanje glede na enake prihodke v lanskem letu, ki so bili 2.148 milijonov evrov. Ob enotnem tečaju bi se prihodki leta 2004 povečali za 13% glede na 2003.

Skupni prihodki za zadnje četrtletje 2004 naj bi znašali 2.401 milijonov evrov oz. 8% več kot enako obdobje lani (2.215 mio EUR). Ob enotnem tečaju bi se skupni prihodki povečali za 12% glede na zadnje četrtletje 2003.
Pričakovani skupni prihodki za leto 2004 so 7.514 milijonov evrov oz. za 7% več kot v letu 2003 (7.024 mio EUR). Ob enotnem tečaju bi se ti prihodki v 2004 povečali za 10% glede na 2003.

Na podlagi teh številk, SAP pričakuje, da bo dosegel svoje cilje pri operativni marži in nekoliko povečal pričakovano vrednost svojih delnic. Podjetje pričakuje, da se bo operativna marža povečala za 1 odstotno točko na približno 27,8% (2003: 26,8%).

SAP bo svoje poslovne rezultate za leto 2004 in cilje za leto 2005 podrobneje predstavil 26. januarja letos.