SAP izboljšal svojo podporo strankam s ponudbo, še bolj prilagojeno njihovim potrebam

SAP-jeva podpora, t.i. Premium Support, ponuja izboljšane storitve kot reakcijo na zahteve strank

LjubljanaSAP nenehno nadgrajuje svojo ponudbo različnih vrst podpore, da bi še bolje zadovoljil zahteve svojih strank, zato je objavil razširjen niz storitev podpore, ki ga predstavlja pod imenom SAP Premium Support. Na voljo je od konca januarja letos po vsem svetu in ponuja dodatno možnost za SAP-jeve stranke, ki iščejo višji nivo odzivnosti in individualno oskrbo z SAP-jevim strokovnim znanjem, da bi še znižali operativne stroške informacijske tehnologije in izkoristili nove priložnosti.

Obseg storitve SAP Premium Support temelji na analizi strank in trga, ki jo je opravilo podjetje. Analiza je pokazala, da stranke še bolj priznavajo pomen podpore in daje poudarek večjemu sodelovanju z SAP-jem skozi celotno življenjsko dobo rešitve. Najnovejša ponudba vsebuje novo opcijo med splošno znano storitvijo podpore SAP Standard Support, eno najboljših ponudb med ostalimi ERP ponudniki in podporo SAP MaxAttention, celovito storitev, prirejeno specifičnim potrebam velikih, globalnih podjetij.

Premium Support strankam vseh velikosti omogoča prednostno vključenost, storitev pa je oblikovana tako, da zagotavlja visoko odzivnost in pomaga zagotoviti neprekinjenost storitev. Ponuja tudi hitrejše reševanje problemov, letne IT ocenitve in določenega svetovalca podpore, ki je osebno zadolžen in dnevno na razpolago za pomoč pri temah, ki so vezane z podporo.

“The Premium Support zapolnjuje vrzel med podporami Standard Support in MaxAttention,” je dejal Matt Healey, analitik za Hardware Support Services pri IDC. “Dostop do imenovanega podpornega svetovalca in sistemske ocenitve bodo predvsem dragocene strankam, ki za podporo kritičnim poslovnim procesom uporabljajo SAP-jevo programsko opremo.”

SAP strankam ponuja tri različne storitve podpore:

SAP Standard Support je SAP-jeva osnovna in pokriva štiri področja: nenehne izboljšave, vodenje kvalitete, prenos znanja in reševanje problemov, skupaj z SAP Solution Manager in SAP Service Marketplace. SAP ponuja standardno storitev podpore za 17% neto cene licence.

SAP Premium Support nadgrajuje podporo SAP Standard Support z individualnimi storitvami in imenovanim podpornim svetovalcem in je na voljo za 22% neto cene licence.

SAP MaxAttention je na voljo za večja podjetja. Njihovi kritični procesi zahtevajo posebej prilagojeno podporo. Vključuje stalno podporno ekipo pri stranki, vključenost vodstvenega pokrovitelja in SAP Safeguarding, niz storitev, ki vodijo rizične in kompleksne projekte vpeljave. Stroški so tako pod stalno kontrolo in datum zagona v živo je lažje dosegljiv.

Individualne storitve za večje, uspešnejše partnerstvo
Na podlagi SAP-jevih izkušenj in nenehnimi izboljšavami rešitev in zniževanjem operativnih stroškov, SAP Premium Support ponuja celovito tehnično in operativno oceno in akcijska priporočila. Podporni svetovalec stranko usmerja preko vpeljave in pomaga zagotoviti bližje sodelovanje z SAP-jem.

“SAP ima določene storitve podpore, ki strankam zagotavljajo optimalno delovanje,” je dejal Gerhard Oswald,član izvršnega odbora pri SAP AG in odgovornega za globalno storitve in podporo. “SAP Premium Support dopolnjuje naš načrt podpore, ki je trenutno na voljo. Strankam pomaga, da izkoristijo obstoječe rešitve, izboljšajo svoje osnovne poslovne procese in popolnoma realizirajo cilje svojih investicij v IT.”

SAP bo strankam v živo predstavil svoje storitve na konferenci SAP FORUM ’06, ki bo potekala na Bledu, 23. in 24. marca, letos.
24. marca bo prvo predavanje govorilo o SAP Premium Support-u: A Strong Partnership for a Successful Future. Na drugem predavanju istega dne pa bo beseda tekla o storitvi SAP Solution Manager: Application Management Platform. Gostili bomo tuje strokovnjake na tem področju.

Več o dogodku in programu si oglejte na www.SAPFORUM.SI