New York Times je izbral SAP-jeve rešitve za podporo oglaševalskim in tiskarskim dejavnostim

Vodilno ameriško časopisno in medijsko podjetje je izbralo portfolio rešitev SAP for Media in platformo SAP NetWeaver za uravnoteženje notranjih informacijskih sistemov IT na enotni tehnološki platformi

LjubljanaSAP AG je objavil novico, da je podjetje The New York Times Company, vodilno medijsko ter založniško podjetje in izdajatelj časopisov, kot so The New York Times, The Boston Globe in The International Herald Tribune (IHT), izbralo aplikacije iz skupine mySAP Business Suite in niz rešitev SAP for Media za podporo upravljanju oglaševalske dejavnosti, dostave na dom in tiskarskih storitev. Podjetje je izbralo tudi platformo SAP NetWeaver z namenom standardizacije poročanja in analitičnih procesov. Izbrane aplikacije in rešitve so za podjetje strateškega pomena, saj bodo nadomestile in nadgradile obstoječe sisteme in omogočile podjetju znižanje stroškov, povečanje prihodkov in boljši izkoristek priložnosti v oglaševalski in tiskarski panogi.

“Podjetje The New York Times Company je izbralo SAP-jeve rešitve kot del strategije za povečanje učinkovitosti,” je povedal David Thurm, častni podpredsednik in direktor informatike, podjetja The New York Times Company. “SAP dobro razume izzive, s katerimi se srečuje sodobna časopisna in tiskarska industrija in ponuja rešitve, storitve in podporo za širok spekter naših potreb. SAP-jeve rešitve za medijska podjetja zagotavljajo odlično podporo oglaševalskim in tiskarskim dejavnostim kot tudi poslovni inteligenci, analitičnim procesom in nam tako pomagajo sprejeti prave odločitve za rast podjetja v prihodnosti.”

Povečanje prihodkov, zmanjšanje stroškov

Aplikacije za vodenje oglaševanja znotraj rešitve SAP for Media bodo podjetju omogočile rezervacije oglaševalskega prostora za različne izdaje in medije, tako digitalne (spletne oglase, oglasne panoje,…), kot tiskane. Podjetju bodo zagotovile ustrezno upravljanje naročil, računov, zasedenosti in izpolnjevanje pogodbenih pogojev ter hkrati ustvarjanje poglobljenih poročil za vse omenjene aktivnosti.

Funkcionalnosti upravljanja tiskarskih dejavnosti za rešitev SAP for Media pokrivajo prodajne in distribucijske procese, kot tudi komunikacijo z ostalimi SAP-jevimi in drugimi poslovnimi rešitvami. Vse to omogoča založnikom povečanje tiskarskih zmogljivosti z uravnoteženjem prodaje in distribucije ter integracijo vseh aktivnosti — od pridobivanja strank, upravljanja naročil, računov in dostave.

“Zaostrovanje konkurence medijska podjetja sili, da iščejo nove poslovne priložnosti in hkrati ohranjajo zahtevne obstoječe stranke in pogodbene partnerje,” je stanje na medijskem trgu predstavil Bill McDermott, predsednik in generalni direktor, SAP Americas. “Podjetje The New York Times Company bo z izborom SAP-jevih rešitev pridobilo močne, prilagodljive in strateško pomembne rešitve in aplikacije. Podjetju bodo omogočile, da bo ostalo korak pred konkurenco in zadovoljilo zahteve obstoječih poslov.”