SAP objavil predhodne rezultate zadnjega četrtletja in celotnega leta 2006

Dvanajsto zaporedno četrtletje dvomestne rasti

Walldorf, NemčijaSAP AG je danes objavil predhodne finančne rezultate zadnjega četrtletja in celotnega leta 2006.

Oglejte si podrobne rezultate (pdf, 269KB)
Oglejte si spletni prenos in predstavitev

POUDARKI – Zadnje četrtletje 2006

Prihodki

 • Celotni prihodki od prodaje produktov v obdobju zadnjega četrtletja 2006 so znašali 2.2 milijarde € (leta 2005: 2 milijardi €), kar predstavlja 8 % rast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z istim obdobjem leta 2005.
 • Celotni prihodki od prodaje programske opreme so v zadnjem četrtletju leta 2006 znašali 1.3 milijarde € (leta 2005: 1.2 milijarde €), kar predstavlja 7 % rast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu v primerjavi z istim obdobjem leta 2005.
 • Celotni prihodki za zadnje četrtletje leta 2006 so znašali 3 milijarde € (leta 2005: 2.8 milijarde €), kar predstavlja 7 % rast (okoli 12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z istim obdobjem leta 2005.

Dobiček

 • Dobiček iz poslovanja za zadnje četrtletje leta 2006 je znašal 1.1 milijarde € (leta 2005: 980 milijonov €), kar predstavlja 10 % rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2005. Modificiran dobiček iz poslovanja je v zadnjem četrtletju leta 2006 znašal 1.1 milijarde € (leta 2005: 1 milijardo €), kar predstavlja 10 % rast v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta.
 • Stopnja dobičkonosnosti prihodkov za zadnje četrtletje leta 2006 je znašala 36.6 %, kar predstavlja rast za 1 odstotno točko, v primerjavi z istim obdobjem leta 2005. Modificirana stopnja dobičkonosnosti prihodkov je v zadnjem četrtletju leta 2006 znašala 37.7 %, kar predstavlja rast za 0.9 odstotne točke, v primerjavi z istim obdobjem leta 2005.
 • Neto dobiček je v zadnjem četrtletju leta 2006 znašal 799 milijonov € (leta 2005: 619 milijonov €) ali 0.66 € na delnico (leta 2005: 0.50 € na delnico), kar predstavlja 29 % rast v primerjavi z obdobjem zadnjega četrtletja leta 2005. Modificiran neto dobiček zadnjega četrtletja leta 2006 je znašal 822 milijonov € (leta 2005: 642 milijonov €) ali modificiranih 0.67 € na delnico (leta 2005: 0.52 € na delnico), kar predstavlja 28 % rast v primerjavi z istim obdobjem leta 2005. Na neto dobiček, dobiček na delnico, modificiran neto dobiček in modificiran dobiček na delnico zadnjega četrtletja leta 2006 je pozitivno vplivalo 55 milijonov € (oziroma 0.045 € na delnico) iz znižane efektivne davčne stopnje, kot posledice različnih uskladitev s finančnimi oblastmi v različnih državah in o različnih elementih.

POUDARKI – Celotno leto 2006

Prihodki od prodaje programske opreme in določeni ostali finančni podatki analize celotnega leta 2006 iz tega dokumenta se lahko razlikujejo od tistih omenjenih v dokumentu »SAP objavlja predhodne rezultate za leto 2006«, ki ga je SAP objavil 11. januarja 2007. Razlike so nastale zaradi zmanjšanja prihodkov od prodaje programske opreme za 30 milijonov € v tretjem četrtletju leta 2006 in so posledica modifikacije pogodb prilagajanja določeni stranki iz predhodnih let. Do modifikacije je prišlo v tretjem četrtletju leta 2006 (za več informacij glejte opombe 2).

Prihodki

 • Prihodki od prodaje produktov so se v letu 2006 do vključno 31. decembra 2006 povišali na 6.6 milijarde € (leta 2005: 6 milijard €), kar pomeni 11 % rast (12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi s celotnim letom 2005.
 • Prihodki od prodaje programske opreme so se v letu 2006 povišali na 3.1 milijarde € (leta 2005: 2.8 milijarde €), kar pomeni 10 % rast (12 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi s celotnim letom 2005.
 • Celotni prihodki so v letu 2006 narasli na 9.4 milijarde € (leta 2005: 8.5 milijarde €), kar pomeni 10 % rast (11 % ob fiksnem preračunu) v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta.

Tržni delež ponudnikov »ključnih aplikacij za podjetja«

Leto 2006 predstavlja še eno uspešno leto rasti tržnega deleža podjetja. Na podlagi predhodnih rezultatov prihodkov od prodaje programske opreme v letu 2006 je SAP-jev globalni tržni delež v segmentu ponudnikov “ključnih aplikacij za podjetja”, katerega prihodek od prodaje programske opreme po rezultatih raziskave industrijske analize znaša 16.4 milijarde €, do konca leta 2006 narasel na 24 %. V primerjavi z letom 2005 to predstavlja rast tržnega deleža za 2.8 % in tako ima SAP še vedno dvakratno vrednost tržnega deleža njegovega prvega zasledovalca.

Dobiček

 • Dobiček iz poslovanja za celotno leto 2006 je znašal 2.6 milijarde € (leta 2005: 2.3 milijarde €), kar predstavlja 10 % rast v primerjavi z letom 2005. Modificiran dobiček iz poslovanja je v celotnem leta 2006 znašal 2.7 milijarde € (leta 2005: 2.4 milijarde €), kar predstavlja 12 % rast v primerjavi z letom 2005.
 • Stopnja dobičkonosnosti prihodkov za leto 2006 je znašala 27.3 % , kar predstavlja padec za 0.1 odstotno točko, v primerjavi z istim obdobjem leta 2005. Modificirana stopnja dobičkonosnosti prihodkov je v zadnjem četrtletju leta 2006 znašala 28.8 % , kar predstavlja rast za 0.5 odstotne točke, v primerjavi z istim obdobjem leta 2005.
 • Neto dobiček je v letu 2006 znašal 1.9 milijarde € (leta 2005: 1.5 milijarde €) ali 1.52 € na delnico (leta 2005: 1.21 € na delnico), kar predstavlja 25 % rast v primerjavi z obdobjem zadnjega četrtletja leta 2005. Modificiran neto dobiček je v letu 2006 znašal 2 milijardi € (leta 2005: 1.6 milijarde €) ali modificiranih 1.60 € na delnico (leta 2005: 1.25 € na delnico), kar predstavlja 27 % rast v primerjavi z letom 2005. Na neto dobiček, dobiček na delnico, modificiran neto dobiček in modificiran dobiček na delnico celotnega leta 2006 je pozitivno vplivalo 85 milijonov € (oziroma 0.7 € na delnico) iz znižane efektivne davčne stopnje drugega in zadnjega četrtletja leta 2006, kot posledice različnih uskladitev s finančnimi oblastmi v različnih državah in o različnih elementih.

»Kljub temu, da v letu 2006 nismo dosegli vseh zastavljenih ciljev, smo leto končali s solidno rastjo ob fiksnem preračunu tako v prihodku od prodaje produktov kot tudi od prodaje programske opreme. Zadnje četrtletje je samo po sebi predstavljalo že 12 zaporedno četrtletje, ko smo rast dohodka od prodaje produktov in prodaje programske opreme merili v dvomestnih številkah,« je dejal Henning Kagermann, generalni direktor SAP-ja. »Tudi regionalna uspešnost poslovanja v preteklem letu je bila izredno močna. Rast prihodka od prodaje programske ob fiksnem preračunu opreme smo v vseh regijah izražali v dvomestnih številkah. To je tudi prvič po letu 2000, da smo dosegli tako močno in uravnoteženo regionalno poslovno učinkovitost. Poleg tega pa smo tudi na globalnem trgu v primerjavi z vsemi ostalimi ponudniki »ključnih aplikacij za podjetja«. Tržni delež SAP-ja je v celotnem letu 2006 narasel za 2.8 odstotne točke na 24 %.

Denarni tok

Denarni tok poslovanja je v letu 2006 znašal 1.8 milijarde € (leta 2005: 1.6 milijarde €). Prosti pretok denarja je dosegel 1.5 milijarde € (leta 2005: 1.3 milijarde €), kar predstavlja 16 % celotnih prihodkov za leto 2006. 31. decembra 2006 je imelo podjetje SAP 3.3 milijarde € v obliki denarja, denarnih ekvivalentov in kratkoročnih investicij (31. decembra 2005: 3.8 milijarde €). Padec v primerjavi med letoma je primarno posledica rasti v ponovnem odkupu delnic v letu 2006, stroškov prevzemov in povečanih izplačil dividend.

Program ponovnega odkupa delnic

V letu 2006 je SAP ponovni odkupil 27.9 milijonov delnic po povprečni ceni 40.97 € (skupni znesek: 1.1 milijarde €), v primerjavi z letom 2005, ko je odkupil 12.9 milijonov delnic. 31. decembra 2006 je bilo skupno število delnic 49.25 milijonov po povprečni ceni 35.37 €. Trenutni program ponovnega odkupa podjetja SAP dovoljuje odkup do 120 milijon delnic. Vse zgoraj omenjene z delnicami povezane številke so bile usklajene tako, da ustrezajo splošni rasti delnic, ki se je zgodila decembra 2006 in je ključno vplivala na število delnic, ki so dosegle štirikratno vrednost. Glede na močan prost pretok denarja bo SAP tudi v prihodnje pozoren na ponujene možnosti za ponoven odkup delnic.

»Leto 2006 za SAP predstavlja temeljni kamen. Je leto pomembnih inovacij, ki so vodile v lansiranje mnogih novih produktov, vključujoč CRM on-Demand, Duet, Analytics in prvim tovrstnim storitvam v panogi, ki omogočajo ERP,« je dejal G. Kagermann. »Do konca leta 2006 smo zabeležili, da je kar 4.000 kupcev v svoj sistem integriralo rešitev mySAP ERP. Prvi odzivi kupcev novih produktov so izredno pozitivni.«

G. Kagermann nadaljuje: »Leto 2007 bo leto, ko bomo izpolnili naš cilj po zagotavljanju storitveno usmerjenih verzij programa mySAP Business Suit in že vzpostavljenih SAP All-in-one rešitev za srednje velika podjetja. V letu 2007 bomo prav tako pričeli z zagotavljanjem tistega, za kar smo prepričani, da je ena izmed večjih inovacij v panogi, oblikovana posebej za nove tržne segmente srednjih podjetij. Gre za uporabno rešitev, ki našim kupcem omogoča hitro implementirano razmerje med časom in denarjem, hitro in enostavno uporabljanje, visoko fleksibilnost, nizek TCO in je zgrajena na popolnoma dostopni, storitveno podjetniško usmerjeni arhitekturi.«

POSLOVNE NAPOVEDI

V začetku leta 2007 bo SAP za zagotavljanje transparentnosti poročanja o novih usmeritvah prihodkov od prodaje produktov, preusmeril svoja poročila o prihodkih. Postopek bodo izvedli tudi za leto 2006 z namenom lažje primerjave. SAP je tako dodal novo kategorijo prihodkov in jo poimenoval »prihodki od naročnin in storitev povezanih s programsko opremo«. Ta kategorija predstavlja tudi temelj preusmeritve podjetja. SAP je prav tako kategorijo »prihodkov od prodaje produktov« preimenoval v »prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo«. »Prihodki od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo« so torej ekvivalent za seštevek »prihodkov od programske opreme«, »prihodkov od uporabniške podpore« in »prihodkov od naročnin in storitev povezanih s programsko opremo«. Prihodki od programske opreme in storitve povezanih s programsko opremo so v letu 2006 znašali 6.605 milijonov €. SAP-jeve napovedi za leto 2007 temeljijo na teh preusmeritvah. Dodajamo, da je stopnja dobičkonosnosti prihodkov za leto 2007 napovedana na osnovi U.S. GAAP številk. V preteklih letih je SAP svoje napovedi podajal na modificirani osnovi.

SAP za leto 2007 navaja naslednje napovedi:

 • Za leto 2007 je napovedana 12 – 14 % (po fiksnem preračunu) rast prihodkov od programske opreme in storitev povezanih s programsko opremo, v primerjavi z letom 2006, ko je ta po fiksnem preračunu znašala 12 %.
 • V želji po dodatnih priložnostih za rast v novih, nenačetih segmentih poslovanja srednjih podjetij, bo SAP investiral dodatnih 300 – 400 milijonov € v ustvarjanje novih poslov.
 • V odvisnosti od časovnega planiranja teh pospeševalnih investicij, ta znesek ustreza reinvestiranju ene do dveh odstotnih točk stopnje dobičkonosnosti prihodkov v letu 2007 v nove priložnosti rasti podjetja.
  SAP tako pričakuje, da bo stopnja dobičkonosnosti prihodkov v celotnem letu 2007 znašala od 26% do 27 %, v primerjavi z letom 2006, ko je ta znašala 27.3 %.
  V letu 2007 SAP napoveduje efektivno davčno stopnjo od 32.5% do 33.0 %.

Regionalna učinkovitost

Prihodki od prodaje programske opreme po regijah za zadnje četrtletje leta 2006 (v milijonih €, nerevidirani)

Prihodek od prodaje programske opreme
Q4 2005
Prihodek od prodaje programske opreme
Q4 2005
Sprememba Sprememba v %
Skupaj 1,262 1,183 +79 +7%
– po fiksnem preračunu +12%
EMEA 705 626 +79 +13%
– po fiksnem preračunu +14%
Azija-Pacifik 134 132 +2 +2%
– po fiksnem preračunu +9%
S in J Amerika 423 425 -2 0%
– po fiksnem preračunu +10%

Skupen prihodek zadnjega četrtletja leta 2006 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Skupen prihodek
Q4 2006
Skupen prihodek
Q4 2005
Sprememba Sprememba v %
Skupaj 2,952 2,754 +198 +7%
– po fiksnem preračunu +12%
EMEA 1,631 1,483 +148 +10%
– po fiksnem preračunu +11%
Azija-Pacifik 329 301 +28 +9%
– po fiksnem preračunu +16%
S in J Amerika 992 970 +22 +2%
– po fiksnem preračunu +12%

Prihodek od prodaje programske opreme za celotno leto 2006 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Prihodek od prodaje programske opreme
Celo leto 2006
Prihodek od prodaje programske opreme
Celo leto 2005
Sprememba Sprememba v %
Skupaj 3,071 2,783 +288 +10%
– po fiksnem preračunu +12%
EMEA 1,531 1,393 +138 +10%
– po fiksnem preračunu +10%
Azija-Pacifik 391 363 +28 +8%
– po fiksnem preračunu +12%
S in J Amerika 1,149 1,027 +122 +12%
– po fiksnem preračunu +15%

Skupen prihodek celotnega leta 2006 po regijah (v milijonih €, nerevidirani)

Revenue
FY 2006
Revenue
FY 2005
Sprememba Sprememba v %
Skupaj 9,402 8,513 +889 +10%
– po fiksnem preračunu +11%
EMEA 4,895 4,513 +382 +8%
– po fiksnem preračunu +9%
Azija-Pacifik 1,114 1,000 +114 +11%
– po fiksnem preračunu +15%
S in J Amerika 3,393 3,000 +393 +13%
– po fiksnem preračunu +14%

KLJUČNI DOGODKI ZADNJEGA ČETRTLETJA LETA 2006

 • Zadnje četrtletje leta 2006 je za SAP pomenilo močan zagon, saj je podjetje vzpostavilo ali prekinilo sodelovanje s številnimi podjetji v vseh ključnih regijah. V EMEA regiji: Vodafone Group Plc, ESPRIT, Bundesamt für Informationsmanagement, Krones AG, Moscow Heat Supply Company (MOEC); v regiji Severne in Južne Amerike: Ace Hardware Company, Anheuser-Busch Companies, FirstEnergy, Cementos Mexicanos, S.A. de C.V., Neoenergia S/A; v regiji Azija-Pacifik: E&E Linen (Hangzhou) Co.,Ltd., Kawai Musical Instruments, Matsushita Electric Industrial, Shanghai Pudong Development Bank, United Group Limited.
 • Pomemben mejnik v zadnjem četrtletju leta 2006 predstavlja podpis Global Enterprise dogovora s podjetjem Unilever. Unilever je prvo Consumer Packed Goods (CPS) podjetje, ki z SAP-jem podpisalo takšno pogodbo. S tem dejanjem bo SAP kot ključni partner sodeloval pri poslovni transformaciji podjetja Unilever. Prav tako bo tudi utrdil svojo pozicijo na strateški platformi v samem bistvu arhitekture podjetja.
 • 15. decembra 2006 je SAP naznanil, da je vstopil v komercialni seznam, 9. maja 2006 sprejete resolucije Annual General Meeting of Stakeholders z namenom povečanja svojega naročniškega kapitala iz korporativnega sklada. Za vsako posedovano delnico, so deležniki po zaprtju borznega poslovanja, v sredo 20. decembra 2006, prejeli tri dodatne delnice.
 • 4. decembra 2006 je SAP lansiral svoj program Industry Value Network za izdelke predelovanja. Gre za forum papirne in gozdarske industrije. Skozi celotno leto 2006 so ta program prenesli tudi na kemično in visokotehnološko industrijo, izdelke široke potrošnje, javni sektor ter maloprodajo.
 • 4. decembra je SAP predstavil prvi SAP posodobitveni paket za mySAP ERP. Paket naročnikom zagotavlja inovativnost brez prekinitve delovanja, hitrejšo in enostavnejšo osvojitev novih funkcionalnosti produktov, panožno specifičnih prednosti in podjetniških storitev. Pri vsem tem pa jih ščiti pred zapletenostjo in potrebno po večkratnem nadgrajevanju.
 • 15. novembra sta SAP in Microsoft naznanila, da sta prodala več kot 200.000 Duet licenc v samo treh mesecih. Skupaj sta prav tako napovedala, da bosta zagotovila Duet tudi za Office 2007 in da obstajajo načrti za lansiranje Duet-a verzije 1.5 poleti 2007.
 • Ob tretji večji investiciji podjetja SAP, ko je SAP v fond SAP NetWeaver vložil 125 milijonov €, je SAP 8. novembra 2006 objavil manjše investicije v podjetje Visiprise, vodilnega ponudnika poslovnih rešitev za integrirane proizvodne operacije. Drugo manjšo investicijo je izvedel v podjetju ArisGlobal, ki je utrdilo SAP-jevo pozicijo v partnerskem razvijanju programske opreme SAP Life Sciences.
 • 6. novembra je SAP objavil podatek o splošni dostopnosti do več kot 100 analitskih elementov znotraj SAP xApp analitskih elementov. V poročilu naslovljenem »Worldwide Business Analytics Software 2006«, je IDC ugotovil, da je globalno SAP tržni vodja v segmentu analitskih aplikacij; segment, ki po prihodkih presega segment poslovnih analitik.
 • SAP je izrazil težnjo po unificiranju različnih partnerskih programov v skupen program SAP Partner Edge, kar bo SAP postavilo na mesto idealnega partnerja za ISV, sistemske integratorje in prodajalce. Program temelji na svojih prednostih vzpostavitve, negovanja in podpore širšega ekosistema partnerjev okoli njihovih rešitev za mala, srednja in velika podjetja.
 • SAP je utrdil svojo pozicijo tržnega vodje, ko je naznanil nabor več kot 10.000 uporabnikov njihove rešitve HCM v 110 državah po vsem svetu. Podatek je popolnoma ustrezal izsledkom raziskave Gartner Dataquest, ki je bila izvedena junija 2006 in je SAP označila kot tržnega vodjo v segmentu ponudnikov programske opreme za HCM.