SAP in Dell združila moči v oblaku in pri računalništvu v pomnilniku

OrlandoDružbi SAP in Dell sta na konferenci SAPPHIRE NOW najavili razširitev poslovnega sodelovanja na področji računalništva v oblaku in računalništva v pomnilniku. Poslovna programska oprema SAP bo na voljo tudi na Dellovi storitveni platformi VIS Next Generation Datacenter, s čimer bosta družbi strankam omogočili večjo poslovno učinkovitost ter odzivnost IT-rešitev. Dodatno je družba SAP certificirala strežnik Dell PowerEdge R910 za poganjanje rešitev SAP In-Memory Computing, t. i. računalništva v pomnilniku.

Vpeljava poslovnih modelov računalništva v oblaku je postala glavna prioriteta številnih IT-oddelkov, saj storitveno orientirano računalništvo v poslovna okolja prinaša hitre in enostavne namestitve, stroškovno učinkovitost rešitev ter splošno prilagodljivost. Strankam podjetja Dell možnost uporabe poslovnih aplikacij SAP (SAP ERP in SAP BusinessObjects) kot storitev iz oblaka ponuja možnost enostavnega in varnega prehoda na zmogljivo poslovno platformo. Družbi SAP in Dell tako strankam ponujata odprte ter dostopne rešitve, na katerih lahko gradijo svoje poslovanje ter hkrati izkoristijo pretekle naložbe v programsko opremo različnih ponudnikov.

Najzahtevnejši uporabniki rešitev poslovne analitike, ki že obdelujejo ogromne količine podatkov v realnem času s pomočjo SAP-jeve tehnologije računalništva v pomnilniku, bodo odslej namensko programsko opremo SAP HANA, ki vsebuje tehnologijo SAP In-Memory, namestili tudi na strežnik Dell PowerEdge R910. Tako bosta omenjeni družbi podjetjem še približali rešitve za hitro obdelovanje podatkov, iskanje in analizo trendov, s katerimi bodo izboljšala svoje procese planiranja, načrtovanja in stroškovne ali cenovne optimizacije.

“SAP je zavezan h kar najboljši podpori poslovanja svojih strank. Dolgoletno partnerstvo z družbo Dell še nadgrajujemo s ponudbo odprtih in prilagodljivih rešitev v računalniških oblakih ter tako širimo partnerski ekosistem. Uporabnikom poslovnih rešitev ponujamo dostopne in zmogljive modele računalništva v oblaku in pomnilniku, ki jim omogočajo popolno prenovo poslovanja ter doseganje želene prilagodljivosti in dostopnosti,” je povedal SAP-jev predsednik oddelka Global Solutions Sanjay Poonen.

www.sap.si

Dodatne informacije za medije:
Urša Mihajlovič
SAP d.o.o.
telefon: 01 5881 249

O SAP AG
Podjetje SAP AG, je vodilni svetovni ponudnik poslovne programske opreme(*), saj ponuja aplikacije in storitve, ki omogočajo podjetjem vseh velikosti v več kot 25 panogah kar najboljšo podporo poslovanju. Podjetje z več kot 109.000 strankami v več kot 120 državah je uvrščeno na več svetovnih borz, med drugim tudi Frankfurtsko borzo in NYSE pod geslom „SAP“. (Za več informacij obiščite www.sap.com)

(*) SAP je poslovno programsko opremo definiral kot povezavo med aplikacijo za upravljanje virov podjetja in povezanimi aplikacijami.

Vse izjave v tem dokumentu, ki niso zgodovinska dejstva, so napovedi, kot je definirano v zakonu U.S. Private Securities Litigation Reform Act iz leta 1995. Besede, kot so „predvidevati“, „verjeti“, „oceniti“, „pričakovati“, „napovedati“, „predvideti“, „nameravati“, „mogoče“, „planirati“, „načrtovati“, „napovedati“, „naj bi“, „bo“ ter podobni izrazi, ki so v povezavi z SAP-jem, definirajo takšne napovedi. SAP ne prevzema nobene odgovornosti za javno posodabljanje ali revizijo perspektivnih izjav. Vse perspektivne izjave so predmet različnih tveganj in negotovosti, ki bi lahko povzročile, da bi se dejanski rezultati razlikovali od pričakovanj. Dejavniki, ki bi lahko vplivali na SAP-jeve prihodnje finančne rezultate, so bolj podrobno predstavljeni v SAP-jevih dopisih pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC), vključno z SAP-jevim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F. Bralce pozivamo, naj se ne zanašajo preveč na te napovedi, ki veljajo samo na datum njihove izdaj.

Copyright 2011 SAP AG. Vse pravice pridržane.

Noben del te publikacije se ne sme reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki za katerikoli namen brez posebnega dovoljenja SAP AG in SAP d.o.o. Informacije, ki se nahajajo tukaj, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Nekateri programski produkti, ki jih trži SAP AG in njegovi distributerji, vsebujejo zakonsko zaščitene komponente drugih proizvajalcev programske opreme. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge in ostali SAP produkti ter storitve, ki so omenjeni v tem dokumentu, so zaščitni ali registrirani zaščitni znaki SAP AG v Nemčiji in v številnih drugih državah po vsem svetu. Vsi ostala imena produktov ali storitev so zaščitni znaki njihovih lastnih podjetij. Podatki, ki jih vsebuje ta dokument, služijo le v informativne namene. Nacionalne specifikacije produktov se lahko med seboj razlikujejo. Ti materiale se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Te materiale priskrbi SAP AG in njegova hčerinska podjetja (»SAP skupina«) le v informativne namene, brez kakršnekoli reprezentacije ali jamstva. SAP skupina ni odgovorna za napake ali morebitno opuščanje, kar se tiče teh materialov. SAP skupina nosi odgovornost le za produkte in storitve, ki so zavedeni v posebnih izjavah o jamstvu, ki spremljajo takšne produkte in storitve. Nič od tukaj vsebovanega se ne sme tolmačiti kot dodatno jamstvo.