Visoka stopa rasta SAP Cloud usluga

Jul 21, 2014 od SAP News 0

Rast cloud usluga za 39% i uz sve masovnije tržišno prihvatanje SAP HANA platforme

BeogradKompanija SAP ponovo je ostvarila visok rast cloud usluga i dobre performanse u segmentu svog osnovnog poslovanja, ističe se u izveštaju o poslovanju kompanije za drugi kvartal i prvu polovinu 2014. godine. U drugom kvartalu prihod od Cloud usluga porastao je za čak 39%, odnosno ostvaren je prihod od 242 miliona evra (u istom kvartalu 2013. bio je 183 miliona evra). U segmentu softvera i sa softverom povezanih usluga prihod je u drugom kvartalu bio 3,48 milijarde evra, što predstavlja porast od 8% u odnosu na isti period prošle godine.

Polugodišnji rezultati pokazuju porast prihoda u segmentu cloud usluga za 38% i iznose 463 miliona evra. Takođe, zabeležen je i rast prihoda u segmentu softvera i sa softverom povezanih usluga. Prihodi u prvoj polovini 2014. iznosili su 6.54 miliona evra.

Na konferenciji SAPPHIRE NOW, održanoj u maju 2014. za sve SAP-ove korisnike, predstavljena je „Run simple“ strategija kompanije, koja se u svojoj osnovi zasniva na cloud uslugama i SAP HANA platformi, koji za cilj imaju pojednostavljivanje poslovanja i efikasniji rad korisnika.

Broj korisnika SAP cloud aplikacija premašio je 38 miliona, što je više od svih ostalih vendora, usmerenih na biznis korisnike, u ovom segmentu. Godišnji prihodi SAP-a od cloud usluga iznose oko 1.2 milijarde evra.

„Porast od 8% u segmentu softvera i servisa pokazuje naš stabilan rast. Nastavljamo i sa ojačavanjem naše profitabilnosti uz porast profita od 7%. Takođe, razvoj našeg cloud poslovanja je u porastu i u tom segmentu očekujemo godišnji prihod koji će premašiti jednu milijardu evra“, izjavio je Luka Mucić, direktor finansija kompanije SAP.

Izveštaj o finansijskim rezultatima kompanije SAP za drugi kvartal 2014 je objavljen i moguće ga je preuzeti na www.sap.com/investor.

O SAP-u

Kao tržišni lider na polju poslovnog softvera, SAP (NYSE: SAP) pomaže kompanijama svih veličina i oblasti poslovanja da rade na bolji način. Od administracije i upravnog odbora, preko skladišta i prodavnice, do stonih i mobilnih uređaja – SAP omogućava ljudima i organizacijama da efikasnije rade zajedno i da poslovni uvid koriste efektivnije kako bi ostali ispred konkurencije. SAP aplikacije i usluge omogućavaju da više od 261.000 korisnika (uključujući korisnike dobijene akvizicijom kompanije Sybase) radi profitabilno, stalno se prilagođava i raste održivo. Za više informacija posetite www.sap.com.

Kontakt:
Đorđe Talević
Marketing menadžer
SAP West Balkans d.o.o.
Omladinskih brigada 88b,
Airport City 1500, 11070 Beograd, Srbija
T: + 381 11 35 36 900
E: d.talevic@sap.com
www.sap.com/westbalkans