Novine iz kompanije SAP: moderno CRM rešenje – SAP C4/HANA i SAP HANA Data Management Suite

Orlando, Florida – 5. jun 2018. – SAP SE (NYSE:SAP) Na godišnjoj konferenciji SAPPHIRENOW, koja se održava u Orlandu generalni direktor SAP SE, Bill McDermott formalno predstavio SAP C/4HANA, paket rešenja, koja će omogućiti kompanijama da efikasnije usluže i zadrže svoje korisnike i koja će promeniti dosadašnji pogled na CRM (Customer relationship management) rešenja. SAP je takođe objavio SAP HANA Data Management Suite, sveobuhvatno rešenje koje kompanijama omogućava da podatke pretvore u poslovno korisnu informaciu.

SAP C/4HANA je integrativna ponuda kreirana da modernizuje nasleđe CRM rešenja. Kao nastavak akvizicija tržišnih lidera Hybris, Gigya i CallidusCloud, SAP udružuje, ova rešenja kako bi podržao sve funkcije koje podrazumevaju odnos sa kupcem/korisnikom, kao što su zaštita podataka, marketing, trgovina, prodaja i korisnički servis.

 “SAP prvi uvodi promenu u status quo CRM rešenja” rekao je McDermott. “CRM sistemi bili su fokusirani na prodaju; SAP C/4HANA rešenja fokus okreću ka kupcu, odnosno korisniku. Mi prepoznajemo da sve linje poslovanja jedne kompanije moraju imati preciznu i celovitu sliku kupca.”

 

SAP C/4HANA je u potpunosti integrisan sa SAP portfoliom poslovnih aplikacija, počevši od, tržišno vodećeg ERPa, SAP S/4HANA. Kombinacija mašinskog učenja koje omogućava SAP Leonardo, set novih thnologija koje je kompanija predstavila prošle godine, kao i SAP HANA Data Management Suite, omogućava kompanijama da obezbede vidljivost i kontrolu naizgled nestrukturisanih podataka. Sveopšta strategija kompanije, fokusirana je na podršku kompanijama u vođenju inteligentnog poslovanja.

U sklopu stratgije SAP je objavio akviziciju švajcarske kompanije Coresystems AG, čime širi ponudu rešenja i poboljšava iskustvo korisničkog servisa, sa akcentom na industije proizvodnje, energije, tehnologije i telekomunikacija. Coresystems servisna platforma omogućava zakazivanje servisa u realnom vremenu i koristi veštačku inteligenciju – powered crowed-service tehnologiju, što omogućava pretragu baze zaposlenih, frilensera i partnera kako bi najkvalifikovaniji tehničar, uzimajući u obzir njegovo iskustvo, lokaciju i dostupnost, odgovorio na zahtev korisnika.

Upravljanje podacima za pristup kupcima

Svi sistemi baziraju se na podacima, ipak kompanije se suočavaju sa izazovom upotrebe podataka koji nisu u transakcionim sistemima, već kruže negde između procesa, mašina i ljudi. Radi se o podacima koji moraju biti preuzeti, pripremljeni i pretočeni u informacije relevantne za poslovanje. SAP HANA Data Management Suite omogućava da se masivne količine podataka – strukturisanih i nestrukturisanih – pretoče u korisno i upotrebljivo znanje, bez obzira na njihovu prirodu. SAP HANA Data Management Suite omogućava korisnicima da maksimiziraju potencijal podataka bezbedno, jednostavno i efikasno.

SAPC/4HANA

 SAP C/4HANA portfolio uključuje SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud, SAP Service Cloud, SAP Customer Data Cloud (sa Gigya rešenjem) i SAP Sales Cloud (sa CallidusCloud rešenjem). Pored toga, SAP Sales Cloud ujedinjuje rešenja SAP Hybris Revenue Cloud i SAP Hybris Cloud for Customer.

Ova rešenja – ranije poznata na tržištu pod imenom SAP Hybris – kao i SAP Commerce and Customer engagement sada su konsolidovana kao SAP Customer Experience grupa poslovnih rešenja.

Više informacija:

 

SAP HANA Data Management Suite

Više informacija:

 

 

Kontakt:

Žuna Ljubičić

Marketing and communication manager, SAP West Balkans

mob. 0646411671

email: zuna.ljubicic@sap.com