Globalizacija se ne ustavi, ko gre za poslovanje majhnih in srednjih podjetij

SAP-jeve rešitve za majhna in srednja podjetja, mySAP All-in-One gredo v pravo smer.

LjubljanaTo lahko potrdi tudi več kot 5000 strank, ki poslujejo v različnih branžah po vsem svetu.

Rešitve mySAP All-in-One, SAP jih v Sloveniji skupaj s svojimi partnerji Sapphir, Itelligence in S&T Hermes Plus ponuja šest, so prilagojene in panožno usmerjene celovite rešitve, ki temeljijo na mySAP Business Suite ali mySAP ERP.

SAP razvija najboljše prakse “Best Practices” rešitev mySAP Business Suite za posamezne panoge. SAP-jevi partnerji na teh najboljših praksah oblikujejo bolj panožno specifične rešitve, ki jih imenujemo rešitve mySAP All-in-One. Najboljše za podjetja pa je dejstvo, da lahko izberejo katerokoli rešitev mySAP Business Suite, ki jih potrebujejo takoj, vendar te posamezne rešitve ostanejo prilagodljive tudi v naslednjih letih, obenem pa omogočajo podjetjem, da se razvijajo. Če se podjetje odloči za nov poslovni proces kasneje, to lahko stori hitro in enostavno – brez da bi moralo vpeljati novo rešitev ali dodati nov vmesnik za povezavo.

Dejstvo, da je veliko majhnih in srednjih podjetij vključenih v oskrbovalne verige ali so prodajni partnerji večjih podjetij, potrebujejo dobro informacijsko podporo tudi, ko se povezujejo z njimi. Zato majhna in srednja podjetja vedno bolj spoznavajo pomen primernega informacijskega sistema, ki pomeni tudi konkurenčno prednost, ne pa le nujno zlo. Posledice globalizacije in vse večja konkurenčnost se ne ustavi niti pri majhnih in srednjih podjetjih.

Procesi v majhnih in srednjih podjetjih so več ali manj podobni tistim v večjih. Proizvodno podjetje z 100 zaposlenimi ima enake probleme, kot podjetje z 3 500 zaposlenimi. Oba podjetja morata planirati proizvodnjo, naročati materiale, izdajati račune, skrbeti za zaposlene… SAP razume potrebe majhnih in srednjih podjetij, zato je skrčil nekatere parametre procesov na le najbolj pomembne in najbolj potrebne, predvsem pa se je osredotočil na specifike, ki jih narekujejo posamezne industrijske panoge in dejavnosti. Majhna in srednja podjetja ne potrebujejo velikih informacijskih sistemov, pač pa rešitve za učinkovitost njihovih poslovnih procesov

SAP v Sloveniji ponuja šest mySAP All-in-One rešitev, ki so prilagojene za podjetja za proizvodnjo, storitve, projekte, gradbeništvo ter prodajo na debelo in na drobno. Rešitve bo, skupaj s svojimi partnerji predstavil na SAP Roadshowu v petih slovenskih mestih, konec septembra in v začetku oktobra.