SAP objavlja rezultate poslovanja za zadnje četrtletje in leto 2004

SAP AG je danes objavil svoje poslovne rezultate za zadnje četrtletje 2004 in rezultate poslovanja v letu 2004, ki se je zaključilo z 31. 12. 2004.

LjubljanaPoslovanje v letu 2004
Prihodki od prodaje programske opreme so znašali 2,4 milijarde evrov, kar predstavlja 10% rast glede na poslovanje v letu 2003 (2003: 2,1 mrd EUR). Ti rezultati so podjetju omogočili, da je ponovno prehitel tekmece v panogi in povečal tržni delež v letu 2004. Podjetje je, kot načrtovano, doseglo rast pri prodaji programske opreme za dvomestno številko kljub negativnim tečajnim razlikam ameriškega dolarja z evrom. Ob enotnem tečaju bi se rast podjetja povečala za 13%.

Prihodki od prodaje programske opreme so se v ZDA povečali za 27%, znašali so 625 milijonov evrov (2003: 491 mio EUR). Skupni prihodki za celo leto 2004 so znašali 7,5 milijard evrov, kar je za 7% več, kot v letu 2003 (2003: 7,0 mrd EUR). Ob enotnih tečajih bi rast znašala 10% za leto 2004.

Operativni prihodek za leto 2004 je znašal 2 milijardi evrov, kar predstavlja rast za 17% glede na leto 2003 (2003: 1,7 mrd EUR) Operativna marža do 31. 12. 2004 je znašala 27%, kar je za 2 odstotni točki več kot lani. Čist prihodek za leto 2004 je znašal 1,3 milijarde evrov (2003: 1,1 mrd EUR) ali 4,22 evrov za delnico (2003: 3,47 za delnico), kar predstavlja rast za 22% glede na leto 2003.

SAP je tudi v Sloveniji dosegel rekordni promet, ki je presegel 11 mio EUR. SAP-jeve rešitve pri nas uporablja že prek 80 podjetij, od pomembnejših novih podjetij, ki so se odločili zanje, pa lahko omenimo Trimo in Etol.

Poslovanje v zadnjem četrtletju 2004
Prihodki od prodaje programske opreme so v zadnjem četrtletju znašali 1 milijardo evrov oz. so se povečali za 7% glede na enako obdobje lani (2003:931 mio EUR). Ob enotnih tečajih so se povečali za 11%. Skupni prihodki so v zadnjem četrtletju znašali 2,4 milijarde evrov, kar predstavlja 8% rast glede na enako obdobje lani (2003:2,2 mrd EUR). Ob enotnih tečajih bi rast znašala 12%.

Operativni prihodek je v zadnjem četrtletju 2004 znašal 833 milijonov evrov oz. se je povečal za 24% glede na enako obdobje lani (2003: 673 mio EUR). Operativna marža je bila v zadnjem četrtletju 2004 34.7% in se je povečala za 4,3 odstotne točke glede na enako obdobje lani. Čisti prihodki za zadnje četrtletje leta 2004 so bili 542 milijonov evrov (2003: 420 mio EUR) ali 1,74 evra na delnico (2003: 1,35 na delnico), kar predstavlja rast za 29% v primerjavi z enakim obdobjem lani.

“2004 je bilo ponovno izjemno leto za SAP,” je dejal Henning Kagermann, član uprave pri SAP. “Kot načrtovano, smo dosegli rast prihodkov od prodaje programske opreme za dvomestno številko. Nadaljujemo z povečevanjem dobičkonosnosti in povečevanjem operativne marže. Uspeli smo sodeči dobre rezultate, obenem pa vlagati v razvoj tehnologije, ki nam omogoča inovativnost in rast SAP-ja.”

Gospod Kagermann, predsednik SAP-ja, je nadaljeval, “Podjetja v vseh panogah in po vsem svetu se veliko bolj, kot za produkte in storitve, danes zanimajo za inovativne poslovne modele, s katerimi želijo biti konkurenčni. Informacijska tehnologija ima v podjetjih pomembno nalogo prilagajanja in izvajanja inovativnih poslovnih modelov. Verjamem, da smo na točki, ko je informacijska tehnologija konkurenčna prednost, ne le enostavno orodje za zniževanje stroškov. Naše inovacije, ki pomagajo oblikovati konkurenčno poslovno okolje v panogi, so SAP NetWeaver in t.i. Enterprise Services Architecture. Dokaz tega koncepta je rešitev mySAP ERP, ki nam je omogočila doseči cilje v letu 2004 in je prva aplikacija, ki temelji na arhitekturi Enterprise Services Architecture.”

Ključni dosežki v zadnjem četrtletju 2004
SAP je v zadnjem četrtletju je, poleg ostalih, objavil dobre posle v vseh regijah: v regiji America: Duke University, EarthLink, Limited Brands, U.S. Customs in Border Protection; v regiji EMEA: Danisco, Deutsche Börse, European Commission in Schneider Electric; v regiji APA: Air New Zealand, Fuji Photo Film, Mitsubishi in Oil India. 11. novembra sta SAP in Accenture objavila programsko rešitev za učinkovitejše vodenje oskrbovalnih podjetij. 4. oktrobra je SAP objavil rešitev SAP for Wholesale Distribution, ki pomaga distribucijskim podjetjem izboljšati učinkovitost in dobičkonosnost. SAP je tudi objavil novo verzijo komponento SAP NetWeaver-ja, SAP® Master Data Management (SAP MDM) z novimi funkcionalnosti.

“SAP je edini v panogi, ki s svojo poslovno platformo SAP NetWeaver omogoča delujoče poslovne procese v najkrajšem času,” je dejal gospod Kagermann. “Le poslovna procesna platforma omogoča hiter vstop podjetjem na trg, učinkovitost in prilagodljivost. Našim strankam omogoča osnovo za konkurenčno prednost in hitro odzivanje na zahteve trga. Verjamemo, da SAP, skupaj s partnerji in strankami, pomaga ustvarjati pogoje za učinkovito poslovanje. Poslovna procesna platforma bo ključna pri nadaljnji rasti SAP-jevih rešitev, saj bo premagala neodvisne in manjše ponudnike na trgu. Leto 2005 bo za nas leto investicij, ki bodo pomagale k rasti in učinkovitosti podjetja.”